OBIECANA ZIEMIA OBIECANA

OBIECANA ZIEMIA OBIECANA to teatralna epopeja, pokazująca wyklęcie Ziemi przez gatunek ludzki. Przez 200 tysięcy lat naszej bytności na Ziemi dokonaliśmy rzeczy absolutnie wspaniałych i dobrych, ale również niewyobrażalnie złych. Wykluczenie, kiedyś znane jako selekcja naturalna stało się jedną z…

0
(0)

OBIECANA ZIEMIA OBIECANA to teatralna epopeja, pokazująca wyklęcie Ziemi przez gatunek ludzki.

Przez 200 tysięcy lat naszej bytności na Ziemi dokonaliśmy rzeczy absolutnie wspaniałych i dobrych, ale również niewyobrażalnie złych. Wykluczenie, kiedyś znane jako selekcja naturalna stało się jedną z podstawowych zasad, rządzących naszym dzisiejszym światem. My, Homo Sapiens – jesteśmy rzeczywiście najbardziej rozwiniętym gatunkiem, który kiedykolwiek zasiedlał naszą planetę, ale zapomnieliśmy, że wraz z przywilejami idą w parze także obowiązki. Wciąż chętnie korzystamy z przywilejów, przyjmujących niekiedy karykaturalne formy takie jak wyzysk, niewolnictwo, rasizm, cenzura, dyskryminacja, prawo do stawiania się ponad innych i karania ich, deportacje i wiele, wiele innych.

Próbując zrozumieć, dlaczego tak bardzo poniosła nas pycha i przekonanie o własnej omnipotencji, twórcy spektaklu patrzą na pojęcie wykluczenia nie tylko z punktu widzenia wykluczonych, ale przede wszystkim tych wykluczających.
Co się kryje pod tymi wszystkimi działaniami? Spektakl Polskiego Teatru Tańca jest epicką opowieścią o naszych dziejach, czytanych jako odwieczna historia wykluczania — począwszy od Wielkiego Wybuchu, aż po rok 2019, od atomu do sztucznej inteligencji. Widzowie będą mieć okazję szczególnie blisko spojrzeć na Człowieka i jego działania w imię szeroko pojętych praw. W jakim momencie znaleźliśmy się dzisiaj? Czy w najwłaściwszym dla naszego gatunku? Czy mamy jeszcze czas? Czy jesteśmy w samym środku końca czasu?

A może nakłujmy ten balon, którego wszyscy uczepiliśmy się i fruniemy – bo czy naprawdę jesteśmy aż tak lepsi od tych, którzy zostali na ziemi? Co ujrzymy z wysokości? Obiecaną Ziemię Obiecaną czy odwróconą utopię?

Reżyseria: Katarzyna Raduszyńska

Choreografia: Artur Bieńkowski

Scenografia i kostiumy: Paweł Walicki

Opracowanie muzyczne: Grzegorz Wierus, Wojtek Zrałek-Kossakowski

Aktualna obsada: 

Evelyn Blue, Kacper Bożek, Julia Hałka, Paulina Jaksim, Patryk Jarczok, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Dominik Kupka, Daniel Michna, Jinwoo NamKung, Pau Pérez Pique, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Zofia Tomczyk, Emily Wong-Adryańczyk

***
PROMISED PROMISED LAND is a theatre epic depicting the curse of the Earth by the humankind.

Through 200,000 years of human history on Earth, we have done absolutely right and wonderful things, but also unimaginably bad ones. Exclusion – once known as natural selection, has become one of the basic principles governing our present world. We, Homo Sapiens – are indeed the most developed species that have ever inhabited our planet, but we forgot that along with privilages come responsibilities. No matter how cartoonish privilages are (like: exploitation, slavery, racism, censorship, discrimination, deportations and many many more) we are still willing to take advantage of them.  

Trying to understand the reason of our pride and hubris, the creators of performance want to explore the term such as exclusion, not only from the point of view of excluded, but moreover from those ones, who are excluding.  

What is hidden behind all of those activities? The latest performance of the Polish Dance Theater is an epic tale about our history, read as an eternal history of exclusion – from the Big Bang to 2019, from one atom to artificial intelligence. Viewers will have the opportunity to look closely at mankind and human activity on Earth performed in the name of widely understood human rights.  Where are we today? Is it the right place for our species? Do we still have time? Are we in the middle of the end of time?  

Should we just pierce the bubble, inside of which we live in? Are we all that better from those who stayed on earth? What are we going to see from the heights? Is it going to be Promised Promised Land or reversed utopia?

script and direction: 
Katarzyna Raduszyńska 

director’s assistant: 
Adrian Radwański

choreography: 
Artur Bieńkowski

choreographer’s assistant: 
Paulina Jaksim

set & costume designs, video projection: 
Paweł Walicki 

music: 
Wojtek Zrałek-Kossakowski. Grzegorz Wierus

Current cast:
Evelyn Blue, Kacper Bożek, Julia Hałka, Paulina Jaksim, Patryk Jarczok, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Dominik Kupka, Daniel Michna, Jinwoo NamKung, Pau Pérez Pique, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Zofia Tomczyk, Emily Wong-Adryańczyk

0 / 5. 0